Sunday, 24 March 2013

Sebagai seorang oeguam, Karpal Siungh menbgakui kesilpaapan partinya dan tidak bersikap anarkis seperti lim kiang siang yang ciba memperlihatkan kepada umum bahawa tindakan itu adalah beemotifkan ppolitik.

Kata Kapal singh tetapi kata lim kit.

Tidaklah sejwarnyateguran yang dibhuast oleh seoramg ahkli parti snediri dipandadang ringan oleh ROC kerana hendakmmeunjukan kerajaan demorasi sedangkan dap sendiri telah tiuak menhiraukan poermntaan ROC.
 Kepad asiapakah KDN nak tunjukan sikap demokraati ini, kepada Menteri dalam Negeri yang telah hilabgg kpercyaan dari rakayt.
Kelwatan KDN beertindak gtegas dalam soal inilah yang menyebabkjan rakayt meangap bnahwa jika tindakan diambil sekarnmagmaka mermitifkan ppolitik

Dulu seorang yangembunjuh diri jugha dibairkan dijadikan isu politik.
No comments:

Post a Comment